Chronik Mähr. Schönberg.

Autor neznámý (Na deskách snad již z 20. stol. „Chronik Mähr. Schönberg handgeschrieben ohn Namensangabe“)..  (1591–1746). Podle písma částečný opis staršího textu doplněný o novější zápisy. Opis pořízen zřejmě v polovině 18. století..  Chronik Mähr. Schönberg..

Kürtze Hystorische Nachricht von dem...uhralten Städtlein Scheletau.

Kancelář městečka..  Nedatováno. Vznik textu pravděpodobně ve 20. letech 18. století..  Kürtze Hystorische Nachricht von dem...uhralten Städtlein Scheletau. .

Statt Hungarisch – Brod.

Kancelář města..  (1019–1722). Průvodní dopisy městské rady datovány 21. března 1727, 15. ledna 1728..  Statt Hungarisch – Brod. .

Gross-Meseritsch.

Syndicate content