Historische Beschreibung der Stadt Straznitz.

Kancelář města..  (1412–1727). Text datován 7. června 1727..  Historische Beschreibung der Stadt Straznitz..

Sbírka tištěných a rukopisných textů k dějinám Olomouce.

Holzenberger, Franziscus, jezuitský kněz (A)., Mauller, Joseph Fridericus, kanovník šternberský (B)., Walter, Franciscus, mag. Phil., Bac. Teolg., farář a děkan z Oder (C)., Scintilla, Johan, olomoucký rychtář. Autor původního textu. Autor opisu neznámý (D)., Autor neznámý (E-L)..  Tisky: Tiskař Johann Wenzel Schindler. A. Tisk: Opava, 1750; B. Tisk: Opava, 1751; C. Tisk: Opava, 1751. Rukopisy: D. (1620) opis; E. (po roce 1620); F. 1620–1670; G. (1620); H. (1642–1644); I. 1709–1754; J. (1758); K. (1758); L. (1765)..  Sbírka tištěných a rukopisných textů k dějinám Olomouce..

Olomoucký breviář.

Autor neznámý..  2. pol. 15. stol..  Olomoucký breviář. .

Kronika města Šumperka.

Autor neznámý..  (1591–1669, 1760). Záznamy pojednávající o událostech 16.–17. století zřejmě pořízeny v 18. století. Záznam o přenesení ostatků sv. Teodora zřejmě z roku 1818. Ostatní záznamy z 19. století..  Kronika města Šumperka..
Syndicate content