Zlomek rukopisu jihlavské kroniky (Chronik der Stadt Iglau).

Autor neznámý,.  Text sepsán pravděpodobně na počátku 19. století..  Zlomek rukopisu jihlavské kroniky (Chronik der Stadt Iglau)..

Beiträge zur Religionsgeschichte der Stadt Iglau.

Autor neznámý, Cerroni, Jan Petr, několik přípisků..  (1522–1626). Částečný opis zřejmě z 18. století..  Beiträge zur Religionsgeschichte der Stadt Iglau. .

Denkwürdigkeiten der königl. Stadt Iglau.

Cerroni, Jan Petr (1753-1826), Jiné písařské ruce.  Materiály systematicky pořizovány ke konci 18. a na počátku 19. století..  Denkwürdigkeiten der königl. Stadt Iglau. .

Materialien zur Geschichte der Stadt Iglau.

Sterly, Andreas (1779–1852), jihlavský magistrátní rada..  (644 – 1807). Výpisy pořízeny na počátku 19. století..  Materialien zur Geschichte der Stadt Iglau..

De ortu et augmento urbis Iglaviae (opis starší kroniky).

Autor neznámý (Tacitus Anonymus, fol. 140r). Více písařských rukou..  (Od počátku města do 7. 10. 1701). Opis staršího textu pravděpodobně pořízen okolo pol. 18. století..  De ortu et augmento urbis Iglaviae (opis starší kroniky)..
Syndicate content