Prosnitz.

Zlobický, Josef Valentin (?), (1743–1810), profesor českého jazyka na vídeňské univerzitě..  (14.–17. století). Výpis pořízen pravděpodobně J. V. Zlobickým na přelomu 18. a 19. století..  Prosnitz. .

Markt Pralitz.

Kancelář městečka..  (15. stol.–1715). Text datován 6. dubna 1728..  Markt Pralitz..

Summarische Beschreibung der ...Stadt Meseritsch.

Kancelář města..  (1593–1726). Průvodní dopisy městské rady datovány 6. října 1727, 20. srpna 1729..  Summarische Beschreibung der ...Stadt Meseritsch. .

Memoriale, longa Memoria dignum.

Pamětní záznamy ve farní kronice.

Syndicate content