Ursprung und Ausserbauung Von der ... Stadt Trebitsch. 2) Miesteczko Drzewicz. 3) Origo civitatis Trebitzensis...

Kancelář města..  (do 1. pol. 17. století). Většinou opisy starších předloh. Nedatováno, pravděpodobně 20. léta 18. století. Část textů vložena v pozdějším období..  Ursprung und Ausserbauung Von der ... Stadt Trebitsch. 2) Miesteczko Drzewicz. 3) Origo civitatis Trebitzensis....
Syndicate content