Chronik der koeniglichen Kreis- und Bergstadt Iglau von ihrer Entstehung bis auf gegenwärtige Zeiten. Aus richtigen Quellen zusammen getragen, verfasst und geschrieben im Jahre 1827 von Norbert Fruehauf, bürgerl. Bierverleger.

TitleChronik der koeniglichen Kreis- und Bergstadt Iglau von ihrer Entstehung bis auf gegenwärtige Zeiten. Aus richtigen Quellen zusammen getragen, verfasst und geschrieben im Jahre 1827 von Norbert Fruehauf, bürgerl. Bierverleger.
Publication TypeManuscript
AuthorsFrühauf, Norbert, jihlavský měšťan.
Year

(799–1841). Kronika sepsána v 1. pol. 19. století.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Jihlava, fond Drobné písemné pozůstalosti Jihlava, Frühauf N.; č. 81 (Hoffmann).
Type of WorkRukopis, němčina. 197 stran.
KeywordsJihlava
Abstract

Kronika jihlavského měšťana Norberta Frühaufa pokrývající časové období 799–1841. Začátek zápisů chybí. Novodobý přepis a pokračování kroniky viz Hoffmann, František, Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě, Jihlava 2001, č. 111.

Hoffmann, František, Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě, Jihlava 2001, č. 81, s. 95; Schwab, E., „Die Iglauer Chroniken. Ein vorläufiger Bericht,“ In: Igel-Land. Příloha Mährische Grenzbote, Jihlava 1926–1927, s. 50, č. 17.