Rechtsordnungen von Mähren, chronikalische Aufzeichnungen von Littau, Kloster Hradiště, Ungarn und Iglau.

TitleRechtsordnungen von Mähren, chronikalische Aufzeichnungen von Littau, Kloster Hradiště, Ungarn und Iglau.
Publication TypeManuscript
AuthorsHeintz, Johannes., Polansky, D., Czibulka, Ignác(?)., Müller, Ignác. Müller, Josef.
Year

Poč. 18.–19. století.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Jihlava, fond Drobné písemné pozůstalosti Jihlava, Müllerová; č. 102 (Hoffmann).
Type of WorkRukopis, němčina. I+16+265 (recte: 253) folií.
KeywordsJihlava
Abstract

Svazku bylo nejprve užito počátkem 18. století na sepsání příručky o zemském zřízení moravském. V této podobě ji vlastnil kolem r. 1734 Ioannes Heintz a potom zemský advokát D. Polansky. Někdy v 2. polovině 18. století se rukopis dostal do Litovle, kde zřejmě Ignác Czibulka zapsal některé údaje o událostech ve městě a o klášteru hradišťském. Od 20. do 60. let 19. století byl rukopis v majetku jihlavské soukenické rodiny Müllerů, jejíž členové Ignác a Josef vpisovali na volná místa kronikářské záznamy týkající se Jihlavy i českých zemí.

Hoffmann, František, Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě, Jihlava 2001, č. 102, s. 111-112; Schwab, E., “Die Iglauer Chroniken. Ein vorläufiger Bericht,“ In: Igel-Land. Příloha Mährische Grenzbote, Jihlava 1926–1927, s. 50, č. 19.