Zlomek rukopisu jihlavské kroniky (Chronik der Stadt Iglau).

TitleZlomek rukopisu jihlavské kroniky (Chronik der Stadt Iglau).
Publication TypeManuscript
AuthorsAutor neznámý,
Year

Text sepsán pravděpodobně na počátku 19. století.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Jihlava, sign. 136/5 (stará-Sameš), fond Drobné písemné pozůstalosti Jihlava, Různé; č. 138 (Hoffmann).
Type of WorkRukopis, němčina. 1 fol.
KeywordsJihlava
Abstract

Zlomek rukopisu kroniky. Obsahuje zprávy o poselství do Polska proti králi Jiřímu r. 1467, o shromáždění šlechty a duchovenstva v Jihlavě r. 1477, o jednání králů Vladislava II. a Matyáše Korvína v Jihlavě r. 1486.

Hoffmann, František, Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě, Jihlava 2001, č. 138, s. 135.