"Historische Beschreibung und Gründtliche Nachrichthen von erster Erbauung, Wachsthum..."

Title"Historische Beschreibung und Gründtliche Nachrichthen von erster Erbauung, Wachsthum..."
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města
Year

Spis pořízen zřejmě v letech 1727–1730.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/22 (stará sign. 62), poř. č. 8, fol. 1–15.
Type of WorkRukopis, němčina
KeywordsBřeclav
Abstract

Sepsání dějin města Břeclavi od jeho vzniku do počátku 18. století. Vysvětlení původu německého (Lundenburg) i českého jména města. Podrobné vylíčení dějin města v období stavovského povstání a po Bílé hoře.
Materiály k dějinám města zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.