Beiträge zur Geschichte der k. Stadt Iglau 1700-1790.

TitleBeiträge zur Geschichte der k. Stadt Iglau 1700-1790.
Publication TypeManuscript
AuthorsMarzy, Johann Heinrich(1722–1801), jihlavský měšťan a historik, Sterly, Andreas(1779-1852), jihlavský magistrátní rada.
Year

(1700–1794). Materiál shromážděn a sepsán na přelomu 18/19. století.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv v Brně, G 11 – Sbírka rukopisů Františkova muzea v Brně, sign. 965, inv. č. 1111.
Type of WorkSoubor rukopisného materiálu, němčina, latina. 185 folií.
KeywordsJihlava
Abstract

Soubor písemného materiálu k chronologickým dějinám města Jihlavy shromážděný J. H. Marzym a A. Sterlym: Poznámky, různé seznamy, opisy a výpisy z různých pramenů a literatury. Připojeny tisky jihlavský náboženských spolků z let 1710, 1755 a 1772.

Hoffmann, František, Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě, Jihlava 2001, s. 416.