Ursprung der Stadt Iglau in Mähren. (Bez názvu).

TitleUrsprung der Stadt Iglau in Mähren. (Bez názvu).
Publication TypeManuscript
AuthorsAutor neznámý., Dle d’Elverta mohl být autorem jihlavský radní Sterly, Andreas.
Year

(799–pol. 18. stol.). Text sepsán zřejmě ve 2. pol. 18. stol.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv v Brně, G 11 – Sbírka rukopisů Františkova muzea v Brně, sign 169.
Type of WorkRukopis, němčina. 166 folií.
KeywordsJihlava
Abstract

Anonymní práce o původu a dějinách Jihlavy do pol. 18. století s předmluvou, na konci soupis privilegií z let 1270–1586 a opis konfirmace privilegií Jihlavským Ferdinandem II. z roku 1634.

Hoffmann, František, Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě, Jihlava 2001, s. 417.