Částečný výtah z Marzyho kroniky města Jihlavy 799–1775 ("Marzy Iglaviense Chron.") a jiných jihlavských kronik.

TitleČástečný výtah z Marzyho kroniky města Jihlavy 799–1775 ("Marzy Iglaviense Chron.") a jiných jihlavských kronik.
Publication TypeManuscript
AuthorsMarzy, Johann Heinrich. Jiní autoři., Dlabač, Bohumír Jan, autor výtahu(?).
Year

(799–1775). Výtah pořízen na konci 18. století či na přelomu 18./19. století.

Library/ArchiveStrahovská knihovna, Praha, sign. DB IV 32, v konvolutu č. 11.
Type of WorkRukopis.
KeywordsJihlava
Abstract

Text v konvolutu ve vlastnictví Bohumíra Jana Dlabače (1758–1820) "Miscellaneum historicum et literarium manuscriptum a variis vivis exaratum."

Hoffmann, František, Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě, Jihlava 2001, s. 416.