"Chronik der Stadt Iglau" [Bes desek a titulní strany]

Title"Chronik der Stadt Iglau" [Bes desek a titulní strany]
Publication TypeManuscript
AuthorsAutor neznámý.
Year

(799), (1434–1486), (1522–1524). Text sepsán zřejmě na konci 18. století.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Jihlava, fond Drobné písemné pozůstalosti Jihlava, Různé, sign. 136/3 (stará-Sameš); č. 136 (Hoffmann).
Type of WorkRukopis, němčina. Papír, 8 folií.
KeywordsJihlava
Abstract

Zlomky ze tří období: 799 – domnělé založení Jihlavy. 15. století (1434–1486) – zejména jednání Vladislava II. a Matyáše Korvína v Jihlavě. 16. století (1522–1524) – reformace a bouře v Jihlavě.

Hoffmann, František, Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě, Jihlava 2001, s. 134; Schwab, E., „Die Iglauer Chroniken. Ein vorläufiger Bericht,“ In: Igel-Land. Příloha Mährische Grenzbote, Jihlava 1926-1927, s. 52, VIII.