"Stadtl Braunsberg."

Title"Stadtl Braunsberg."
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města
Year

Text datován 17. května 1727.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/22 (stará sign. 16), poř. č. 7, fol. 1–6. Opis textu v Moravský zemský archiv v Brně, G12 – Cerroniho sbírka, inv. č. 347, Cerr II, č. 248/2, fol 24–31.
Type of WorkRukopis, čeština, němčina
KeywordsBrušperk
Abstract

Sepsání dějin městečka Brušperku do konce 17. století.
Materiály k dějinám sídla zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském. Opis textu se nachází v Moravském zemském archivu Brno, G12 – Cerroniho sbírka, inv. č. 347, Cerr II, č. 248/2, fol 24–31.