"Popsání starobylejch pamětí při městysi trhovém Brtnice mezi královským městem Jihlavou a Třebíčí ležícím."

Title"Popsání starobylejch pamětí při městysi trhovém Brtnice mezi královským městem Jihlavou a Třebíčí ležícím."
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města
Year

Sepsáno 30. března 1728. Kronika zachycuje období od 13. stol. do r. 1727.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/22 (stará sign. 86), poř. č. 6, fol. 6–17.
Type of WorkRukopis, čeština
KeywordsBrtnice
Abstract

Popis založení Brtnice a nejdůležitějších privilegií. Popis městečka a výčet vrchností, kronika zachycující nejdůležitější události v městečku ("přitom panství a městysi trhovém Brtnici se stalo").
Materiály k dějinám sídla zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.