Chronik der konigl. Kreis und Bergstadt Iglau im Markgrafthume Mähren, welche einen Zeitraum von tausend Jahren begreift.

TitleChronik der konigl. Kreis und Bergstadt Iglau im Markgrafthume Mähren, welche einen Zeitraum von tausend Jahren begreift.
Publication TypeManuscript
AuthorsMarzy, Johann Heinrich(1722–1801), jihlavský měšťan a historik.
Year

(10–1499). Text sepsán na konci 18. století.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Jihlava, fond Marzy Johann Heinrich, písemná pozůstalost; č. 152 (Hoffmann).
Type of WorkRukopis, němčina. Papír, VI+122 dvojlistů.
KeywordsJihlava
Abstract

Obyvatelé a jméno moravské země. Vznik, jméno, topografie Jihlavy. Text kroniky zahrnuje období let 10–1499. Členěno dle staletí. Dílo Marzyho je na přechodu mezi staršími městskými kronikami a kritickým zpracováním. Druhý svazek kroniky k létům 1500-1577 je uložen v MZA Brno, G 11, sign. 767.

Pravděpodobně opis této kroniky z roku 1852 od J. Sterlyho v Moravském zemském archivu v Brně, G 13, sign. 201, 99 ff. Výpisy z kroniky v Moravský zemský archiv v Brně, G 11 – Sbírka rukopisů Františkova muzea v Brně, sign. 248, inv. č. 252; sign. 864/1, inv. č. 1005; sign. 864/2, inv. č. 1006; sign. 864/3, inv. č. 1007.

Hoffmann, František, Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě, Jihlava 2001, č. 152, s. 146-147; Schwab, E., „Die Iglauer Chroniken. Ein vorläufiger Bericht,“ In: Igel-Land. Příloha Mährische Grenzbote, Jihlava 1926-1927, s. 53.

Full Text

Chronik der konigl. Kreis und Bergstadt Iglau im Markgrafthume Mähren, welche einen Zeitraum von tausend Jahren begreift, und grössten Theils aus Originalurkunden und Documenten, Theils auch aus gleichzeitigen, glaubswürdigen Handschriften mühesam gesammelt und getreu verfasset worden ist von Johann Heinrich Marzy, Mitbürger gedachter Stadt.