Anmerkungen zur Geschichte des Geschlechtes der Riesenfelder von Riesenfeld 1540–1686.

TitleAnmerkungen zur Geschichte des Geschlechtes der Riesenfelder von Riesenfeld 1540–1686.
Publication TypeManuscript
AuthorsMarzy, Johann Heinrich(1722–1801), jihlavský měšťan a historik.
Year

(1540–1686). Text sepsán na konci 18. století.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Jihlava, fond Marzy Johann Heinrich, písemná pozůstalost; č. 160 (Hoffmann).
Type of WorkRukopis, němčina. Papír, 8 folií.
KeywordsJihlava
Abstract

Hoffmann, František, Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě, Jihlava 2001, č. 160, s. 149-150.