Chronik, historische Data (Bez desek a titulní strany).

TitleChronik, historische Data (Bez desek a titulní strany).
Publication TypeManuscript
AuthorsAutor neznámý., E. Schwab přičítá oba zlomky Martinu Leupoldovi z Löwenthalu.
Year

(1100–1199), (1300–1458). Text vznikl na počátku 17. století.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Jihlava, fond Drobné písemné pozůstalosti Jihlava, Různé, sign. 136/4 (stará-Sameš); č. 137 (Hoffmann).
Type of WorkRukopis, němčina. Papír, 25 folií.
KeywordsJihlava
Abstract

První zlomek: Jednotlivé složky podle staletí. Názvy časově posunuty: 11. st. = 1100-1199 atd. 12. století – převažují události z Říše, Čech a Moravy. 13. století chybí. 14. století – převažují události z Čech a Moravy. 15. století – totéž, se zmínkami o událostech v Jihlavě. Druhý zlomek: Stručná data o Karlu IV. (část), Václavu IV., Zikmundovi, Albrechtovi a Ladislavu Pohrobkovi. Oba texty se týkají období 1100–1199, 1300–1458.

Hoffmann, František, Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě, Jihlava 2001, č. 137, s. 134-135; Schwab, E., “Die Iglauer Chroniken. Ein vorläufiger Bericht,“ In: Igel-Land. Příloha Mährische Grenzbote, Jihlava 1926-1927, s. 46.