Lejstřík na rozličné památky Josefa Jančíka.

TitleLejstřík na rozličné památky Josefa Jančíka.
Publication TypeManuscript
AuthorsJančík, Josef(1771–1852)., Předek bystřického kronikáře a rychtáře Jana Sovy, jehož pozdější kronika Bystřice pod Hostýnem vychází z Jančíkova pramene.
Year

1786–1848 (záznamy z let 1852, 1855 obsahují údaje psané cizí rukou o úmrtí Josefa Jančíka a jeho manželky Anny)

Library/ArchiveStátní okresní archiv Kroměříž, Fond Bystřice pod Hostýnem (B-a4), inv. č. 8a.
Type of WorkRukopis, čeština.
KeywordsBystřice pod Hostýnem
Abstract

Obsahuje záznamy o povětrnostních podmínkách, povodních, zemětřesení (1786), požárech ve městě, rodinných událostech (narození, křty, úmrtí) i o vývoji cen. K letům 1799–1800, 1806 autor zachytil tažení ruské armády do střední Evropy a bitvu u Slavkova. Rovněž stručný popis slavnosti na Hostýně (1845) a krátká informace o revolučních bouřích v Evropě roku 1848.
Ze zápisů Josefa Jančíka vycházel jeho vnuk Jan Sova (1822–1902) ve své vlastní dnes ztracené kronice. Její opis se nalézá ve Státním okresním archivu v Kroměříži. Viz Pamětní kniha Jana Sovy z Bystřice pod Hostýnem (1593) 1854–1902, Fond Bystřice pod Hostýnem (B-a4), inv. č. 8a, 2-455. Viz také Sovovy podklady pro kronikářské záznamy Knížka na rozličné poznamenání k paměti hodných věcí začínajíc od Léta Páně 1789, (1789) 1843–1902, uloženo tamtéž. Edice pramene: Bartošíková, Jarmila (vyd.), „’Lejstřík na rozličné památky Josefa Jančíka‘: Zápisky bystřického písmáka z let 1786–1848 (1855) a jejich vztah k Sovově kronice,“ Státní okresní archiv Kroměříž – archivní ročenka 1996, s. 49 –59.

AttachmentSize
Paměti Josefa Jančíka.pdf78.05 KB