Chronik der Bürgerfamilie Letscher aus Iglau 1524–1687.

TitleChronik der Bürgerfamilie Letscher aus Iglau 1524–1687.
Publication TypeManuscript
AuthorsLetscher, Abraham. Letscher, Esaias. Letscher, Tobias., Rod má jméno po Ledče nad Sázavou, odkud přišel do Jihlavy Václav Letscher., Nejvýznamnější člen rodu byl Abraham, nar. 1574, který byl nejen hlavním autorem tohoto rukopisu,, ale patřil také k předním členům jihlavského bratrstva mistrů pěvců., V pol. 19. století kronika patřila brněnské rodině Prokopových.
Year

1524–1687.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Jihlava, fond Drobné písemné pozůstalosti Jihlava, Letscherové, č. 94 (Hoffmann). Opis z pol. 19. století v Moravském zemském archivu v Brně, G 10, č. 714.
Type of WorkRukopis, němčina. Papír, 1+125 folií.
KeywordsJihlava
Abstract

Rodová kronika jihlavské rodiny Letscherů. Podle obsahu se člení na 5 hlavních oddílů: A. sbírka právní, B. radní kronika, C. soukenická kronika, D. rodinná kronika, E. různé zápisy. Opis rukopisu kolacionovaný J. Chytilem v MZA Brno, fond G 2, č. 169, nyní G 10, č. 714.

Hoffmann, František, Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě, Jihlava 2001, č. 94, s. 101–103; Schwab, E., „Die Iglauer Chroniken. Ein vorläufiger Bericht,“ In: Igel-Land. Příloha Mährische Grenzbote, Jihlava 1926-1927, s. 48, č. 5; Kol., Jihlava. Dějiny českých, moravských a slezských měst, Praha 2009, s. 313. Dílčí EDICE pramene: Wurzinger, F., Chronik der Stadt Iglau (1563-1685) des Tuchmachermeisters Abraham Letscher, Iglau 1912.