Chronik der Stadt Iglau. MS vetustum hoc, Iglaviae congestum, spectat domino Mathiae Michale, sacristae ad parochialem ecclesiam s. Jacobi Iglaviae.

TitleChronik der Stadt Iglau. MS vetustum hoc, Iglaviae congestum, spectat domino Mathiae Michale, sacristae ad parochialem ecclesiam s. Jacobi Iglaviae.
Publication TypeManuscript
AuthorsMichale, Mathias., Studoval v Altdorfu, poté působil na faře sv. Jakuba v Jihlavě., Další neznámy autor ze 2. poloviny 18. století.
Year

Text sepsán na počátku 17. století. Pokračování ze 2. poloviny 18. století.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Jihlava, Fond Drobné písemné pozůstalosti Jihlava, Michale M.; č. 100 (Hoffmann).
Type of WorkRukopis, němčina, latina. Papír, II+160 stran.
KeywordsJihlava
Abstract

Str. 1-7 Ursprung der Statt Iglaw in Mährern. Pověst o hrnčíři, kupci a stříbru a domnělém založení Jihlavy r. 799. Str. 7-16, 23-24 Wie Mähren ein Königreich worden. Str. 24-42 Vom Untergang des Königreichs Mähren. Tohoto tématu se týká jen několik záznamů. Další až k r. 1143 se týkají českých a německých dějin. Str. 17-20, 43-158 Chronikalische Aufzeichnungen von Iglau 1358-1617. Výtah z kroniky Leupoldovy (Hoffmann, č. 143). Ve srovnání s originálem, dochovaným se zápisy od r. 1402, navíc zápisy k období 1358–1402, včetně Carmen elegiacum Martini Novilliani Vinterbergensis Boëmi na pamět předpadení Jihlavy r. 1402.

Hoffmann, František, Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě, Jihlava 2001, č. 100, s. 106-108; Schwab, E., „Die Iglauer Chroniken. Ein vorläufiger Bericht,“ In: Igel-Land. Příloha Mährische Grenzbote, Jihlava 1926-1927, s. 47, č. 4.