Chronik der königlichen Bergstadt Iglau. Ursprung der Stadt Iglau in Mähren im Jahr nach Erschaffung der Weldt.

TitleChronik der königlichen Bergstadt Iglau. Ursprung der Stadt Iglau in Mähren im Jahr nach Erschaffung der Weldt.
Publication TypeManuscript
AuthorsLeupold von Löwenthal, Martin. Původní autor., Opis pořízen v první polovině 18. století. Písař opisu není znám., Do držení rodiny Bargerů se kniha dostala kolem pol. 19. století.
Year

(1402-1619).

Library/ArchiveStátní okresní archiv Jihlava, fond Drobné písemné pozůstalosti Jihlava, Barger; č. 71 (Hoffmann).
Type of WorkRukopis, němčina. Papír, 122 ff.
KeywordsJihlava
Abstract

Stručnější opis kroniky Martina Leupolda z Löwenthalu z majetku J. Bargera. Oproti originálu, který zřejmě začínal rokem 799 má tzv. Bargerova kronika začátek až k roku 1402 – tam zejména Carmen elegiacum Martini Novilliani Vintenbergensis Boëmi scriptum anno 1520 na paměť přepadení Jihlavy roku 1402 (ff. 12v-14v) – a pokračování za léta 1617-1619. Vcelku je však text značně krácen.

Hoffmann, František, Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě, Jihlava 2001, č. 71, s. 88; Schwab, E., „Die Iglauer Chroniken. Ein vorläufiger Bericht,“ In: Igel-Land. Příloha Mährische Grenzbote, Jihlava 1926-1927, s. 47, č. 4a. EDICE pramene: D´Elvert, Christian, „Chronik der königlichen Stadt Iglau (1402-1607) vom Iglauer Stadtschreiber Martin Leopold von Löwenthal,“ Brünn 1861, řada Mährische und schlesische Chroniken, Theil 1. V úplném znění bez částí do r. 1402 a let 1617-1619.