Der Meistersinger in Iglaw Handels Buch.

TitleDer Meistersinger in Iglaw Handels Buch.
Publication TypeManuscript
AuthorsBratrstvo mistrů pěvců v Jihlavě.
Year

1613–1621.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Jihlava, fond Bratrstvo mistrů pěvců Jihlava, inv. č. 10.
Type of WorkRukopis, němčina. Papír, II+14 ff.
KeywordsJihlava
Abstract

Z hlediska obsahu lze knihu charakterizovat jako kroniku bratrstva. Chronologicky vedené zápisy zaznamenávající zejména organizační změny, vystoupení a ostatní činnosti bratrstva a okrajově i události ve městě.

Hoffmann, František, Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě, Jihlava 2001, č. 15, s. 53-54; Streinz, F., Der Iglauer Meistergesang. Singschule in Iglau und ihre Beziehungen zum allgemeinen deutschen Meistergesang, München 1958 (Collegium Carolinum, Hist.-philol. Reihe, B 2), s. 140-150; Stanovská, S., „Die Meistersinger in Iglau,“ SPFFBU, K 16, 1994, s. 119-149; Jaroš, Z., „Jihlavští mistři pěvci,“ Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd společenských 11, 1999, s. 77-121; Vobr, J., Bibliografie okresu Jihlava, Brno 1988, s. 165-166.