Diáře rektorů olomoucké koleje a univerzity.

TitleDiáře rektorů olomoucké koleje a univerzity.
Publication TypeManuscript
AuthorsRektoři olomoucké jezuitské koleje a univerzity.
Year

1567–1762.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv v Brně, E28 – Jezuité Olomouc (1567–1773) sign II. 1-9. Další uložení viz ABSTRAKT.
Type of WorkRukopis, latina. Dílčí zápisy němčina, čeština.
KeywordsOlomouc
Abstract

Záznamy rektorů olomoucké jezuitské koleje týkající se především událostí v Olomouci a na Moravě.

Částečně rovněž pro období 1630 – 1644 pod titulem Diarium reverendi P. rectoris collegii olomucensis v Moravský zemský archiv v Brně, G 12 – Cerroniho sbírka, inv. č. 333, Cerr II, č. 230, 231. Částečně rovněž Österreichische Nationalbibliothek Wien, sign. 30-13559, fol. 37-117 (1572–1580).

Literatura: Prucek, Josef, „Diáře rektorů olomoucké koleje a univerzity“, Střední Morava 12/2001, s. 86-92, 13/2001, s. 110-116, 14/2002, s. 76-83, 15/2002, s. 86-93, 16/2003, s. 58-64, 17/2003, s. 72-77, 18/2004, s. 72-78, 19/2004, s. 126-132.