Popis a stručné dějiny městeček Nedvědice, Doubravník a Štěpánov.

TitlePopis a stručné dějiny městeček Nedvědice, Doubravník a Štěpánov.
Publication TypeManuscript
AuthorsVrchnostenská kancelář?
Year

Text datován 19. října 1727.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/24 (stará sign. 84, 85), poř. č. 67, 68 fol. 3–21, 4–23.
Type of WorkRukopis, němčina, latina.
KeywordsNedvědice
Abstract

Popis a stručné dějiny městeček Nedvědice, Doubravník a Štěpánov]. Zároveň stručný výtah z dějin panství Pernštejn s důrazem na 17. a počátek 18. století. Výtah z díla Bohuslava Balbína.

Materiály k dějinám městeček, panství a hradu Pernštejn zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.