Výtah z Habermannovy kroniky.

TitleVýtah z Habermannovy kroniky.
Publication TypeManuscript
AuthorsHabermann, Johann, jihlavský měšťan a původní autor., Autor výtahu neznámý.
Year

Výtah pořízen v průběhu 18. století.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv v Brně, G 1, sign. 12306 (rukopis pod uvedenou signaturou nenalezen).
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsJihlava
Abstract

Dle Em. Schwaba se jedná o výtah z Habermannovy kroniky.

Literatura: Hoffmann, František, Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě, Jihlava 2001, s. 417; „Vorzeichen der Belagerung Iglau´s. (Aus dem Original Manusc. Habermanns Iglauer Chronik),“ Taschenbuch für die vaterländische Geschichte 10, 1829, s. 140-141; „Buntes aus Chroniken,“ Brünner Wochenblatt, 1825, s. 175-176. (3 zprávy z rukopisu Habermannovy Jihlavské kroniky z let 1484, 1602, 1603). Kol., Jihlava. Dějiny českých, moravských a slezských měst, Praha 2009, s. 364.