Výpis ze staré pamětní knihy kyjovské.

TitleVýpis ze staré pamětní knihy kyjovské.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

1693.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Hodonín, fond Archiv města Kyjov, inv. č. 538.
Type of WorkRukopis, čeština. 13 folií.
KeywordsKyjov
Abstract

Krátký výtah ze staré památné (?) knihy města zhotovený z neznámého důvodu někdy krátce před 25. říjnem 1693. Dokument začíná vymezením zeměpisné polohy města (udání vzdáleností od Brna, Uherského Hradiště), připomenutím někdejší městské vrchnosti a vykoupení obce z poddanství a její přiřazení ke královským městům, dále jsou popisovány významné městské stavby (městské brány, radnice, pivovar). Většinu textu ovšem zabírá záznam finančních vydání města na různé potřeby a následný rejstřík stálých platů kyjovských měšťanů královské komoře.