Farní kronika Pustiměře a pamětní kniha bratrstva sv. Anny.

TitleFarní kronika Pustiměře a pamětní kniha bratrstva sv. Anny.
Publication TypeManuscript
AuthorsFaráři pustiměřské farnosti.
Year

1667–1950.

Library/ArchiveUložení neznámé.
Type of WorkRukopis, patrně převážně latinsky, novější zápisy česky.
KeywordsPustiměř
Abstract

Kronika zachycuje nejdůležitější události ze života městečka a pustiměřské farnosti.

Ve Státním okresním archivu Vyškov se sídlem ve Slavkově ve fondu Farní úřad Pustiměř se kronika nenachází. Podle sdělení farního úřadu v Pustiměři není uložena ani na farním úřadě v Pustiměři.