Pamětní záznamy v olomouckých matrikách z farností sv. Mořic, sv. Michal a Panna Maria na Předhradí

TitlePamětní záznamy v olomouckých matrikách z farností sv. Mořic, sv. Michal a Panna Maria na Předhradí
Publication TypeManuscript
AuthorsFaráři příslušných farností.
Year

1621–1800.

Library/ArchiveZemský archiv Opava, pobočka Olomouc, fond Sbírka matrik bývalého Olomouckého kraje, farnosti sv. Mořic (inv. č. 5583, 5585-5610, 5615), Panna Maria na Předhradí (inv. č. 5621, 5624, 5627, 5631), sv. Michal (inv. č. 5633, 5639).
Type of WorkRukopisy, němčina, čeština, latina.
KeywordsOlomouc
Abstract

Matriky k dispozici na www.archives.cz.

Edice pramene: Roubic, Antonín (vyd.) Pamětní záznamy v matrikách okresu olomouckého (3. část). In: Ročenka SOkA 1 (20), Olomouc 1993, s. 199–210.