Beschreibung der. k. Stadt Olmütz.

TitleBeschreibung der. k. Stadt Olmütz.
Publication TypeManuscript
AuthorsLoucký, Florián Josef, městský syndik.
Year

1746.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv v Brně, G 12 – Cerroniho sbírka, Cerr II, č. 58a, inv. č. 177, folia 84a–124a. Další opisy viz příloha.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsOlomouc
Abstract

Popis Olomouce rozdělený do kapitol popisujících stavby, přírodní podmínky, obyvatelstvo atd. Součástí řada opisů listů mezi městskou radou a různými institucemi v souvislosti s budováním města jako pevnosti, či s případným povýšením na hlavní město Moravy po třicetileté válce.

Opis v Moravský zemský archiv v Brně, G 13 – Sbírka Historického spolku, sign. 204 (stará sign. 294). Opis z poloviny 18. století v Moravský zemský archiv v Brně, E6 – Benediktýni Rajhrad, sign. Hb24a, inv. č. 3008.

Edice pramene: Spáčilová, Libuše – Spáčil, Vladimír (vyd.), Popis královského hlavního města Olomouce sepsaný syndikem Florianem Josefem Louckým roku 1746, Olomouc 1991.