Poznamenání památek všelikých.

TitlePoznamenání památek všelikých.
Publication TypeManuscript
AuthorsOstravský, Jan Ignác. Vrchnostenský písař, autor většiny záznamů. Pořizoval záznamy v letech 1717-1741.
Year

(1644)–1869. Záznamy pořizovány od 1717

Library/ArchiveStátní okresní archiv Vsetín, Cech tkalců Valašské Meziříčí, Cechovní kniha přijímání učňů (1644) 1717-1872, inv. č.8, f. 2 („Výpis památek všelikých“, zápisy z let 1644-1731); f.143v-144r (zápisy z let 1830-1869); f.148r-150r (zápisy z let 1663-1848)
Type of WorkRukopis, čeština, fol. 2, 143v-144r, 148r-150r.
KeywordsValašské Meziříčí
Abstract

Záznamy k dějinám Valašského Meziříčí a okolí zahrnující období 1644–1869.

Edice pramene: Baletka, Ladislav, „Paměti meziříčských tkalců“, Zpravodaj města Valašské Meziříčí 1969, č. 2, s. 1-3, č. 3, s. 1-2, č. 4, s. 1-3. (Neotiskl pouze záznamy z fol. 143v-144r, záznamy chronologicky setříděny).