Kniha miesta Brodu Uherského na vsselijaké památky.

TitleKniha miesta Brodu Uherského na vsselijaké památky.
Publication TypeManuscript
AuthorsLežák, Martin Josef(1657–1717), písař, radní a primátor Uherského Brodu., Letocha, Václav František(1669–1737), radní a syndik Uherského Brodu. Doplnil část zápisů.
Year

(1049)–1721.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Uherské Hradiště, Archiv města Uherského Brodu, inv. č. 56, sign. G10, č. 185.
Type of WorkRukopis, čeština, němčina, latina
KeywordsUherský Brod
Abstract

Tzv. Pamětní kniha Města Uherského Brodu od Martina Josefa Ležáka. Zápisy o založení města v roce 1049, vyprávění o zázračném obrazu Panny Marie, o moru v roce 1680 a především o tureckých a uherských vpádech v 17. století a útoku na město v roce 1683. Seznam zabitých osob od uherských rebelů, vyčíslení napáchaných škod. Rovněž úřední zápisy. Na fol. 48a Ležákova latinská báseň.

Edice pramene: Komárek, Karel – Strnadová, Karla – Zemek, Petr (vyd.), Pamětní kniha města Uherského Brodu od Martina Josefa Ležáka, Boskovice 2012.