Kronika Dominika Kučery (Součást Pamětní knihy Boskovic)

TitleKronika Dominika Kučery (Součást Pamětní knihy Boskovic)
Publication TypeManuscript
AuthorsKučera Dominik, boskovický rodák(2. pol. 18. - 1. pol. 19. století).
Year

(1086)–1849. Zápisy vedeny od 2. pol. 18. století.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Blansko, fond Archiv města Boskovic, inventární číslo 109.
Type of WorkRukopis, čeština, němčina
KeywordsBoskovice
Abstract

Obsahuje i kresby, především erbů rodin, jimž náleželo město Boskovice, pečetí atd. Text začíná psaním tzv. památek od roku 1086 od počátku českého krále Vratislava II. Zápisy jsou z části retrospektivní a jsou řazeny chronologicky. Teprve od roku 1672 začínají jít rychleji po sobě. Obsahuje rovněž opisy starších záznamů pořízených bývalým boskovickým rychtářem Antonínem Pardubským. Kronika zaznamenává nejrůznější události z života města Boskovic. Např. záznamy požárů, navrácení špitálky městu, informace o pozbytí či nabytí jurisdikce. Dále pak seznam římských císařů od Rudolfa I., seznam papežů od Klementa XI. až po Lea XII., označení množství požitých placených částek za určité úkony atd. Autor však uvádí i osobnější zápisy jako např. záznam o amputaci bolavé nohy jistému blíže neurčenému muži místním lazebníkem či řadu antisemitských výpadů. Kronika obsahuje také zápis legendy o Brněnském draku a to v němčině. Jméno Dominika Kučery se naposledy objevuje u záznamu z roku 1820.

Houdek, V., „Pamětní kniha boskovická“, Časopis vlasteneckého muzejního spolku olomouckého. 1890, roč. 7, č. 26, s. 91-92, 137-138; Lipka, F., „Z pamětní knihy města Boskovic“, Časopis vlasteneckého muzejního spolku olomouckého, 1891, roč. 8, č. 35, s. 102-103, 141-143.