Gruntovní kniha kupních a svatebních smluv v Jimramově.

TitleGruntovní kniha kupních a svatebních smluv v Jimramově.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

1603-1753.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Fond města Jimramova, inv. č. 7, kniha č. 1.
Type of WorkRukopis, čeština, němčina
KeywordsJimramov
Abstract

Kromě záznamů úředního charakteru obsahuje značné množství roztroušených kronikářských záznamů např. o pádu meteoritu v roce 1619, o morových epidemiích, o každodenním životě v městečku, o počasí a j.

Dílčí edice pramene: Svoboda, J.F. (vyd.), “Z pamětí městečka Jimramova”, Selský archiv 11/1917, s. 48–54, 63–68, 110–113, Selský archiv 13/1920, s. 72–80.