Beschreibung der Einnahme von Iglau durch die Schweden und dessen Belagerung.

TitleBeschreibung der Einnahme von Iglau durch die Schweden und dessen Belagerung.
Publication TypeManuscript
AuthorsLiška, Matěj Antonín, jihlavský měšťan v 17. století.
Year

(1645–1647). Autor výtahu pravděpodobně Christian d’Elvert.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv v Brně, G 11–Sbírka rukopisů Františkova muzea v Brně, inv. č. 252, sign. 248, 65 stran. Opis Liškova textu ze 2. pol. 17. stol. v Knihovna Národního muzea v Praze, sign. VI G 34 (pod touto signaturou rukopis nenalezen).
Type of WorkRukopis, němčina, 65 stran.
KeywordsJihlava
Abstract

Výtah zřejmě nedochovaného popisu švédské okupace Jihlavy z let 1645–1647.

Hoffmann, František, Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě, Jihlava 2001, s. 417.