Kniha památní města Bzence.

TitleKniha památní města Bzence.
Publication TypeManuscript
AuthorsScholtz, Jiřík Ignác, písař. Záznam z r. 1696. Ostatní záznamy pořízeny zřejmě dalšími městskými písaři.
Year

Kniha byla vedena v letech 1691–1802, historiografické záznamy lze vymezit pro roky 1696–1724.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Hodonín, fond Archiv města Bzence, inv. č. 66.
Type of WorkRukopis, čeština, němčina. 178 folií. Vazba: dřevěné desky potažené hnědou kůží, značně poškozená, odřená, knižní blok drží pouz
KeywordsBzenec
Abstract

(Celý název podle titulního listu: "Protokol neb kniha památní města Bzecze (!) v Margravství moravském, založena léta Páně 1692 dne 12. Martii za purgmistrovství pana Jiříka Hájka a spoluradních Jiříka Matyáše, Jana Klinera, Matouše Kříže, Pavla Šebesty, Martina Vojtěcha, Jana Sřešňáka?, Jiříka Goldmana, Tomáše Konopického, Jana Hejle, Bernarda Orlického, pana Kašpera Švidrgala, ten čas městského rychtáře; a mě Jiříka Ignáta Scholtza, ten čas radného písaře dne a léta zvrchu psaného").

Kromě převažujících soudních zápisů obsahuje rovněž nečetné záznamy historiografického rázu. Především zprávy o počasí, zhodnocení uběhlého roku z hlediska úrody vinné révy a momenty narušující každodennost maloměstského života, např. napadení rychtáře či vykradení kostela.