Pamětní zápisy řeznického mistra Matěje Mikšíčka

TitlePamětní zápisy řeznického mistra Matěje Mikšíčka
Publication TypeManuscript
AuthorsMikšíček, Matěj, řeznický mistr ve Velkém Meziříčí.
Year

1688–1729.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Žďár nad Sázavou (pobočka Velké Meziříčí), Cech řeznický Velké Meziříčí, inv. č. 7, fol. 1–9; jeden list z pamětí v Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Cech řeznický Velké Meziříčí, Cechovní registra 1552–1742, inv. č. 2, fol. 41
Type of Workrukopis, čeština a francouzština. 10 folií.
KeywordsVelké Meziříčí
Abstract

Původní originální název před novou převazbou a inventarizací: "Léta Páně 1680 zjednané sou tyto knihy nákladem poctivého cechu řeznického ku potřebám všelijakejm při cechu, jak přijímání pánů mistrů, tak taky učedníků, za cechmistrů Matěje Mikšíčka, Václava Mrázka, Jana Macháčka. Stalo se v městě Meziříčí."

Záznamy o přírodních kalamitách, požáru města, smrti manželky majitele panství, stavebních aktivitách ve městě a především o sporu s vrchností ve věci potvrzování privilegií cechovních i městských, vyslání delegace k císaři do Vídně, řešení sporu moravským tribunálem. Dále spory s vrchností o platy a naturálie, vinný šenk, vyšetřování stížností a spor o židovské krámy.

Edice pramene: Svoboda, Josef František (vyd.), „Selské paměti. Ze zápisů řezníků velkomeziříčských,“ Selský archiv 9-10, 1914-1916, s. 38–41 a 50–61.

PLNÝ TEXT PRAMENE V PDF VIZ PŘÍLOHA

AttachmentSize
MIKSICEK-Velkemezirici-TEXT.pdf6.11 MB