Purkrechtní registra města Bučovic obsahující „Všelijaké paměti“ z dějin města.

TitlePurkrechtní registra města Bučovic obsahující „Všelijaké paměti“ z dějin města.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

Od roku 1670.

Library/ArchivePodle Karla Tihelky má být pramen uložen v Moravském zemském archivu v Brně, tam se však ve fondu Velkostatek Bučovice nenachází. Podobně nenalezen ani ve Státním okresním archivu Vyškov se sídlem ve Slavkově ve fondu Archiv města Bučovice.
Type of WorkRukopis, čeština.
KeywordsBučovice
Abstract

Purkrechtní registra města Bučovic. Kromě běžných účetních záznamů obsahují registra i „Všelijaké paměti“ z dějin města.

Ukázky z purkrechtních register publikovány v Tihelka, Karel, „Z purkrechtních register města Bučovic“, Vlastivědný věstník moravský 15, 1960, s. 157-159.