Zápisky tkalce Michaela Hegera.

TitleZápisky tkalce Michaela Hegera.
Publication TypeManuscript
AuthorsHeger, Michael. Moravskotřebovský měšťan a tkadlec.
Year

(1321)–1716. Zápisy pořízeny v letech 1683 až 1716.

Library/ArchiveStátní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, Mezifondová sbírka kronik, inv. č. 211, sign. KR 367.
Type of WorkRukopis, němčina. 72 listů. Na deskách nápis “Josef Habicher 1864”.
KeywordsMoravská Třebová
Abstract

Dílčí edice pramene: Spina, Franz (vyd.), „Aus der Chronik des Mähr. Trübauer Webermeister Michael Heger“, Mitteilungen zur Volks- und Heimatkunde des Schönhengster Landes 6, 1910; Korkisch, Gustav, Geschichte des Schönhengstgaues 2, München 1975.