Consignation der Denngbuch.

TitleConsignation der Denngbuch.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář městečka.
Year

1686-1704, 1741-1744, 1756, 1780, 1832-1844.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, Archiv obce Drnholec, neuspořádáno, pamětní kniha.
Type of WorkRukopis, vazba kožená. Němčina. Fol. 123a-128b, 129-130a.
KeywordsDrnholec
Abstract

Kniha vedle hlavní náplně zápisů o majetkových záležitostech, projednávaných u městského soudu, obsahuje rovněž řadu kronikářských zápisů o událostech v městečku v 17. a 18. století.