Vermerckt etwelcher denkwürdiger Sachen aus des Thomas Johann Pessina Mähr. Cronic, wie auch etwelchen der Stadt ertheilten Privilegien, dann aus des Fabian Rabels, Georg Laubens, Georg Gerstens sienens Berichts Annotationis...

TitleVermerckt etwelcher denkwürdiger Sachen aus des Thomas Johann Pessina Mähr. Cronic, wie auch etwelchen der Stadt ertheilten Privilegien, dann aus des Fabian Rabels, Georg Laubens, Georg Gerstens sienens Berichts Annotationis...
Publication TypeManuscript
AuthorsNeznámí autoři opisu., Klein, Martin, člen městské rady v roce 1671. Pravděpodobný původní autor záznamu o vpádu Tatarů v roce 1663.
Year

(1312)–1736, 1756. Opis starších textů. Rukopis psán postupně od počátku 18. století.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv v Brně, fond E 6 – Benediktýni Rajhrad, sign. Hb 26.
Type of WorkRukopis, němčina. 159 stran.
KeywordsHustopeče
Abstract

CELÝ NÁZEV: Vermerckt etwelcher denkwürdiger Sachen aus des Thomas Johann Pessina Mähr. Cronic, wie auch etwelchen der Stadt ertheilten Privilegien, dann aus des Fabian Rabels, Georg Laubens, Georg Gerstens sienens Berichts Annotationis, wie auch was sich bey ietzt lauffender Zeit bey allhiessiger Stadt Auspitz zugetragen.

Opis starších textů (viz "Consignation oder Beschreibung Unterschiedlicher Denckwürdigkeiten..."), obsahuje oproti jiným verzím především podrobnější popis událostí z tureckých válek. K roku 1663 popsán nepřátelský vpád do Hustopečí. K roku 1683 ojedinělý záznam o bezpečnostních opatřeních ze strany města kvůli hrozícím nájezdům. Na konci dodatečně vepsán popis hranic k r. 1756.

Hosák, Ladislav, „Příspěvek k staršímu moravskému dějepisectví. Hustopečské kroniky z 16. až 18. století.“ Sborník Matice moravské 79/1960, s. 192–193; Svoboda, Miroslav, „Rozkvět městské obce v 16. století“, in Jan, Libor – Nezhodová, S. (vyd.), Hustopeče. Město uprostřed jihomoravských vinic, Hustopeče 2010, s. 171-224; Kocman, Pavel, „Majetkem Lichtenštejnů. Od počátku 17. století do josefínských reforem 1598-1790“, in: Tamtéž, s. 224-285.