Hustopečská kronika a pamětní kniha.

TitleHustopečská kronika a pamětní kniha.
Publication TypeManuscript
AuthorsAutor neznámý.
Year

(1312–1735), 1757–1787.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv v Brně, G 10 – Sbírka rukopisů moravského zemského archivu, inv. č. 1495.
Type of WorkRukopis, němčina. 69 folií.
KeywordsHustopeče
Abstract

Opis starších pamětí (viz Consignation oder Beschreibung Unterschiedlicher Denckwürdigkeiten..., Vermerckt etwelcher denkwürdiger Sachen... ). Obsahuje především opisy privilegií a městských svobod, záznamy o vinoradnictví, událostech ve městě a na Moravě. Na konci jinou rukou zápisy hospodářského charakteru z let 1757–1786.

Svoboda, Miroslav, „Rozkvět městské obce v 16. století“, in Jan, Libor – Nezhodová, S. (vyd.), Hustopeče. Město uprostřed jihomoravských vinic, Hustopeče 2010, s. 171-224; Kocman, Pavel, „Majetkem Lichtenštejnů. Od počátku 17. století do josefínských reforem 1598-1790“, in: Tamtéž, s. 224-285.