Kronik der Stadt Auspitz.

TitleKronik der Stadt Auspitz.
Publication TypeManuscript
AuthorsAutor neznámý.
Year

(1312–1717). Opis zřejmě ze 2. poloviny 18. století.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv v Brně, G 10 – Sbírka rukopisů Moravského zemského archivu, inv. č. 1494.
Type of WorkRukopis, němčina. 64 folia.
KeywordsHustopeče
Abstract

Částečný opis starších memorabilií (pravděpodobně textu "Vermerckt etwelcher denkwürdiger Sachen..." v MZA, fond E6, sign. Hb26) popisujících události ve městě a na Moravě především v 16. a 17. století.

Svoboda, Miroslav, „Rozkvět městské obce v 16. století“, in Jan, Libor – Nezhodová, S. (vyd.), Hustopeče. Město uprostřed jihomoravských vinic, Hustopeče 2010, s. 171-224; Kocman, Pavel, „Majetkem Lichtenštejnů. Od počátku 17. století do josefínských reforem 1598-1790“, in: Tamtéž, s. 224-285.