Stručné pojednání o nejdůležitějších událostech souvisejících s dějinami města a každodenním životem jeho obyvatel do konce 17. století.

TitleStručné pojednání o nejdůležitějších událostech souvisejících s dějinami města a každodenním životem jeho obyvatel do konce 17. století.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města.
Year

(Zápisy dovedeny do roku 1692). Text je datován 27. května 1727.

Library/ArchiveArchiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/22 (stará sign. 35), poř. č. 18, fol. 1–8.
Type of WorkRukopis, němčina.
KeywordsDvorce (u Šternberka)
Abstract

Materiály k dějinám sídla zaslané na žádost Dismase Josefa Ignáce Hoffera, pro jeho zamýšlené historické a topografické dílo o Markrabství moravském.