Carmen elegiacum scriptum A. 1520.

TitleCarmen elegiacum scriptum A. 1520.
Publication TypeManuscript
AuthorsNovilianus, Martinus(Neumayer, Newmair, Winterberger)., Pocházel z Vimperka(Winterberg). Rektor školy v Jihlavě a později konšel. Zemřel 1559 jako nejstarší člen městské rady.
Year

1520 (?)

Library/ArchiveText básně v opise kroniky Martina Leupolda z Löwenthalu, Národní muzeum, sign. IV D2. Rukopisný opis básně pořízený poč. 19. století A. Sterlym v Moravský zemský archiv v Brně, G 11 – Sbírka rukopisů Františkova muzea v Brně, sign. 853, inv. č. 979.
Type of WorkRukopis, latina.
KeywordsJihlava
Abstract

Oslavná báseň v latině, napsaná antickou formou elegických distich. Vylíčení nezdařeného nočního přepadení města Jihlavy v roce 1402.

Viz Rukověť humanistického básnictví 4, s. 49–50. Kol., Jihlava. Dějiny českých, moravských a slezských měst, Praha 2009, s. 311; Marek, F., Jihlava ve verších staletí, Havlíčkův Brod 1960. s. 38-41; Werner, K., „Martin Novilianus (Winterberger) aus Wintenberg in Böhmen,“ Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 8, 1870, s. 51-60.