Memorabilia Metropolis Moraviae Olomucii. Extract aus einen uralten Manuscripto (1432-1614). Denckwürdige Sachen, welche von einen gewissen Burger in Olmütz (lutherischer Religion nehmlich Valentin Ecker, ein Schlosser) beschrieben worden...(1618-1715).

TitleMemorabilia Metropolis Moraviae Olomucii. Extract aus einen uralten Manuscripto (1432-1614). Denckwürdige Sachen, welche von einen gewissen Burger in Olmütz (lutherischer Religion nehmlich Valentin Ecker, ein Schlosser) beschrieben worden...(1618-1715).
Publication TypeManuscript
AuthorsEcker, Valentin, olomoucký měšťan a zámečnický mistr v první pol. 17. stol.., Autor pozdějších zápisů neznámý.
Year

(1432)–1715. Částečný opis starších rukopisů (např. kroniky Hanse Kranicha).

Library/ArchiveStátní okresní archiv Olomouc, fond AMO, M 1-1, sign. 1738. Opis části Eckerova textu zahrnující období 1618–1656 v Moravský zemský archiv v Brně, G 10, inv. č. 924.
Type of WorkRukopis, němčina, 56 fol.
KeywordsOlomouc
Abstract

Kronika města zahrnující období 1432–1715. Různé záznamy ze života města.

Edice pramene: Dudík, Beda, „Olmützer Sammel-Chronik“, in.: d´Elvert, Christian (vyd.), Mährische und schlesische Chroniken I, Brno 1861, s. 3-61; Prucek, Josef, „Olomoucká souhrnná kronika z let 1432–1656, sestavená Bedou Dudíkem“, Ročenka SOkAO 1980-83, separát.

AttachmentSize
SammelchronikI.pdf5.53 MB
SammelchronikII.pdf5.5 MB