Kronika Eliáše Střelky.

TitleKronika Eliáše Střelky.
Publication TypeManuscript
AuthorsStřelka, Eliáš, radní písař města Třebíče(? – 1574?) a původní autor., Svoboda, Josef, autor opisu(tzv. Chronicon Trebicense. Conscriptum Josepho Swoboda) z roku 1728., Altenhoffer, Jan, autor dalšího opisu., Poselka, Karel, autor dalšího opisu.
Year

(1101)–1574. Na konci textu poznámka: "Sepsáno v úterý, den svatého Matouše léta 1574, těch časů za písaře radního Eliáše Střelky Náchodského."

Library/ArchiveOpis z roku 1728 v Státní okresní archiv Třebíč, Archiv města Třebíče, inv č. 396. Další opis z pol. 18. století tamtéž, inv. č. 393. Další opis z roku 1757 tamtéž, inv. č. 392. Další opis z roku 1787 tamtéž, inv. č. 63. Další opisy viz ABSTRAKT.
Type of WorkRukopis, čeština.
KeywordsTřebíč
Abstract

Dochována pouze v opisech. Výklad názvu města, založení kláštera, udělení privilegií Karlem IV., stavba kostelní věže, Třebíč ve víru husitských válek a konfliktu mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem, slití hlásného zvonu v roce 1481, požár ve městě v roce 1467, rozkvět za Pernštejnů, reformace ve městě, zápisy o povodních a jiných přírodních pohromách, stavební činnost ve městě.

Jiný opis v Moravský zemský archiv v Brně, E6–Benediktýni Rajhrad, sign. Hb29, inv. č. 3016. Jiný opis pravděpodobně z přelomu 18. a 19. století v Moravský zemský archiv v Brně, fond G2 – Nová sbírka, písemnosti Třebíče z let 1413–1775, č. 571.

Edice pramene: Šimo Michal, Dějiny Třebíče ve světle Střelkovy kroniky, magisterská diplomová práce, Brno 2011; Rypáček, František (vyd.), „Z archivu města Třebíče“, in: Program c.k. Státního gymnázia v Třebíči 1891–1892, Třebíč 1892. Odkazy k rukopisu Kubeš Adolf, Dějepis města Třebíče, Třebíč 1874; Nikodém Vilém, Dějiny města Třebíče. Období 1468-1660, Třebíč 1931; Fišer Rudolf – Nováčková Eva – Uhlíř Jiří, Třebíč. Dějiny města I, Třebíč 2004.

FULL TEXT PRAMENE V PDF VIZ PŘÍLOHA

AttachmentSize
STRELKA-TEXT.pdf95.17 KB