Das Lied über die Prossnitzer Juden (Ein schön Lied....von Prostitz).

TitleDas Lied über die Prossnitzer Juden (Ein schön Lied....von Prostitz).
Publication TypeManuscript
AuthorsChajjim, syn Schalomův z Polska(Chajjim b. Schalom Polonus).
Year

(1683) 1684. Vytištěno v Praze.

Date Published1684
Library/ArchiveJediný známý exemplář tisku je uložen v Bodleian Library v Oxfordu. Viz. Steinschneider, M. (vyd.), Catalogus librorum hebraeorum in bibliotheca Bodleiana, Hildesheim 1964, s. 572, inv. č. 3692.
Type of WorkTisk, hebrejština.
KeywordsProstějov
Abstract

Píseň o mučednické smrti dvou prostějovských židů jménem Löbl Wessel a Perez b. Abram.

Edice pramene: Freimann, J., „Geschichte der Juden in Prossnitz, “ Jahrbuch der jüdisch-literarischen Gesellschaft, Frankfurt am Main, 1923, s. 26–58. Text písně v hebrejštině v příloze s. 46–53. Goldschmied, Leopold, „Píseň o prostějovských židech,“ Ročenka národopisného a průmyslového muzea města Prostějova a Hané, 1924, s. 53–60. Jedná se o překlad do češtiny od Jana Marka.

FULL TEXT PRAMENE V PDF VIZ PŘÍLOHA.

AttachmentSize
Prosnitzer Juden.pdf2.3 MB