Pamětní kniha městečka Tišnova 1665–1785.

TitlePamětní kniha městečka Tišnova 1665–1785.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města., Přibližně deset písařských rukou.
Year

1665–1740.

Library/ArchiveStátní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, fond Archiv města Tišnova (C-134), inv. č. 16.
Type of WorkRukopis, 65 folií. Listy 1v, 15r, 39v, 42r jsou nepopsané. Čeština, němčina (tři zápisy), latina (jeden záznam).
KeywordsTišnov
Abstract

Svazek obsahuje 116 záznamů historiografického i jiného rázu. Zápisy nejsou řazeny chronologicky. Převažují záznamy ze 17. století. Na začátku knihy se objevují nedatované zprávy o pobytu císařských vojsk ve městě. Kronikářské záznamy se nejčastěji vztahují k živelným pohromám. Např. fol. 8v-9r, f. 30r-30v o požárech ve městě. Obsahuje rovněž porovnání, přísahy, účty, pamětní údaje, seznamy obecních představených atd.

Edice pramene: Konečný, Michal (vyd.), Kopiář korespondence obecní rady. Pamětní kniha městečka Tišnova, Tišnov 2007.