Gewitsch. Von Erbauung der Stadt Gewicz.

TitleGewitsch. Von Erbauung der Stadt Gewicz.
Publication TypeManuscript
AuthorsKancelář města, původní autor., Autor opisu neznámý.
Year

(Do 20. let 18. stol.). Opis pořízen na konci 18. století.

Library/ArchiveMoravský zemský archiv v Brně, G 12 – Cerroniho sbírka, inv. č. 352, Cerr II, č. 248/7, fol. 140–167.
Type of WorkRukopis, němčina, čeština, latina.
KeywordsJevíčko
Abstract

Výklad názvu města, opis jevíčské kroniky do roku 1645, opisy královských listin pro klášter sv. Koruny. Zřejmě se jedná o opis rukopisu původně ve sbírce Dismase Josefa Ignáce Hoffera (viz fol. 142 MS Hofferianum).

V rukopisných materiálech D. J. I. Hoffera v Archivu města Brna se nachází pouze korespondence městské rady s Hofferem z roku 1728. Viz Archiv města Brna, Sbírka rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského, sign. A1/22, fol. 1–4.